Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2005

1. Adamkiewicz W.: The Development of Technology a Neglected Ruler of the World, (Keynote Address for 6th Symposium on Sustainable Development), The International Institute for Advanced Studies (IIAS), Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada 2005.

2. Adamkiewicz W.: Essential Parameters of Cross-Cultural Differences, (Keynote Address for the 2nd Symposium on Personal and Spiritual Development), The International Institute for Advanced Studies (IIAS), Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada 2005.

3. Adamkiewicz W.: Orwellian Economy (Keynote Address for the Orwellian Follow-up Symposium), The International Institute for Advanced Studies (IIAS). Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada 2005.

4. Adamkiewicz W.: Conditions for Practical Realization of Risk Analysis (Keynote Address for the Risk Analysis and Management Cybernetics Symposium), The International Institute for Advanced Studies (IIAS). Editor: c/o Prof. George E. Lasker, University of Windsor, Windsor, Ontario N9B 3P4, Canada 2005.

5. Adamkiewicz W.: Anticipation as a Bridge Between Theory and Praxis, Seventh International Conference on Computing Anticipatory Systems Centre for Hyperincursion and Anticipation, Institut de Mathématique, Université de Liège, 2005.

6. Adamkiewicz W.: Economic Problems of the Anticipation of Technology Development, Seventh International Conference on Computing Anticipatory Systems Liège, Belgium, Centre for Hyperincursion and Anticipation in Ordered Systems, Institut de Mathématique, Université de Liège, 2005.

7. Bonca Z., Hajduk T.: „Refrigerating Plant” nowoczesnym narzędziem w kształceniu mechaników okrętowych, Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna, Tom XII, 2005, pp. 224-228.

8. Bonca Z., Hajduk T.: Wykorzystanie programu komputerowego typu cbt – Refrigerating Plant ( Chłodnia Prowiantowa ) jako nowoczesnego narzędzia dydaktycznego w kształceniu mechaników okrętowych, Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, 2005, pp. 1-8.

9. Brandowski A.: Risk acceptance in shopping, Konferencja międzynarodowa TEHOSS. Gdańsk 2005, pp. 567-570.

10. Brandowski A.: Estymacja prawdopodobieństwa subiektywnego w modelowaniu ryzyka, Problemy Eksploatacji, 2005, pp. 143-152.

11. Brandowski A.: Miękkie metody estymacji prawdopodobieństwa w modelowaniu bezpieczeństwa systemów, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol 40, 2005, pp. 181-190.

12. Brandowski A., Nguyen H., Frąckowiak W.: The neural methods in expert judgment processing, Proceedings of European Safety & Reliability Conference (ESREL 2005), Advances in Safety and Reliability. A.A. Balkema Publisher, Vol. 1, 2005, pp. 243-247.

13. Charchalis A.: Individual studies as a mode of education of engineers in untypical maritime specialities, 8th congress UICEE Kingston Jamajca 2005, pp. 197- 201.

14. Charchalis A.: Diagnozowanie układów napędowych okrętów w oparciu o pomiar parametrów eksploatacyjnych, Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2005.

15. Charchalis A.: The knowledge acquisition for didactic improvement in exploitation of ship power plants, 9th Baltic Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005, pp. 41-44.

16. Charchalis A.: Conditions of carrying out and verifying diagnostic evaluations in Vessels. 4th Asia Pacific Forum on Engineering and Technology Education, BANKOK 2005.

17. Charchalis A.: Basic diagnostic system of marine gas turbine engines. International Conference on Modeling and Simulation, Marrakesch Marocco 2005.

18. Charchalis A.: Warunki przeprowadzania i weryfikacji oceny diagnostycznej na okręcie, Diagnostyka, Vol. 34, 2005. pp. 93-98.

19. Charchalis A., Cwilewicz R., Grządziela A.: Diagnosing elements of propulsion plant of Naval vessels by means of vibration measurement, Mechanics, Vol. 24, No. 2, 2005, pp. 53-60.

20. Charchalis A., Cwilewicz R., Grządziela A.: Diagnosing elements of propulsion plant of Naval vessels by means of vibration measurement, MARDIH 2005.

21. Charchalis A., Wirkowski P.: Badania eksploatacyjne procesu rozruchu i wybiegu okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM 2500, Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2005.

22. Cwilewicz R.: The Centre for Maritime Engineering Education (CMEE): a global hub of research, development and information transfer in maritime engineering education, 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, 2005, pp. 23-26.

23. Cwilewicz R., Charchalis A.: Diagnosing elements of propulsion plant of Naval vessels by means of vibration measurement, Konferencja MARDiH, Węgierska Górka, 2005 pp. 53-60.

24. Cwilewicz R., Tomczak L.: The role of the instructor in carrying out engine room simulator’s exercises, 8th UICEE Annual Conference on Engineering Education Kingston Jamaica, 2005 pp. 63-66.

25. Cwilewicz R., Tomczak L.: Application of 3D visualization in marine engine room simulators, International Conference on Modeling and Simulation General Applications and Models in Engineering Science (ICMS’2005), Marrakech Morocco, 2005.

26. Czajgucki J.Z.: Systemowo-interdyscyplinarne ujęcie modelowania procesów w obiektach technicznych i ich otoczeniu w aspekcie trwałości i niezawodności tych obiektów, Problemy Eksploatacji, z. 4, 2005, pp. 17-26.

27. Czajgucki J.Z.: Relacje przyczynowo-skutkowe w nauce o niezawodności systemów socjoekotechnicznych w ujęciu filozoficzno-naukowo-przyrodniczym, Materiały XXXIII Zimowej Szkoły Niezawodności „Metody badań przyczyn i skutków uszkodzeń”, Szczyrk 2005, pp. 94 – 105.

28. Czajgucki J.Z.: Filozoficzno-naukowe aspekty modelowania procesów, Materiały IX Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2005, pp. 39-53.

29. Czajgucki J.Z.: Modelowanie procesów w kontekście zintegrowanego projektowania obiektów technicznych o wymaganej niezawodności Materiały konferencji naukowej: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Łagów 2005, pp. 85-93.

30. Czajgucki J.Z.: Komputerowe modelowanie relacji niezawodnościowych w zintegrowanym projektowaniu obiektów technicznych, Materiały XV Konferencji „Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo”, Kazimierz Dolny 2005, pp. 71-78.

31. Czajgucki J.Z., Jelińska N.: O metodach oszacowań liczb części zamiennych obiektów technicznych w procesie ich projektowania, Materiały konferencji naukowej: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Łagów 2005, pp. 45-48.

32. Czajgucki J.Z., Łukaszewski K.: O systemowym projektowaniu wymienników ciepła ze względu na ich wyróżnione cechy, Materiały konferencji naukowej: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Łagów 2005, pp. 169-172.

33. Czechowski M.: Fatigue life of friction stir welded Al-Mg alloys, Proceedings of the 13th International Scientific Conference, Achievements in Mechanical and Materials Engineering, 2005, pp. 83-86.

34. Czechowski M.: Low-cycle fatigue of friction stir welded Al-Mg alloys, Journal of Materials Processing Technology, 164-165, 2005, pp. 1001-1006.

35. Czechowski M.: Optymalne metody spajania stopów Al-Mg w aspekcie odporności na korozyjne pękanie naprężeniowe, Materiały i Technologie, Nr 3(3), 2005, pp. 23-27.

36. Czechowski M.: Niskocyklowa trwałość zmęczeniowa nowego stopu aluminium – Alustar, Inżynieria Materiałowa, Nr 6, 2005, pp. 790-795.

37. Czyż B., Kaniewski E., Otremba Z., Stelmaszewski A., Targowski W., Toczek H.: Weathering of Petrobaltic type crude oil: changes of optical properties , Physicochemical problems of natural water, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Vol III, 2005, pp. 7-14.

38. Dudzik K., Chabowski R., Staniszewski L.: Konstrukcja siłomierza do badania sił skrawania podczas toczenia, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 2005.

39. Dyl T.: Wybrane własności warstwy wierzchniej tulei rurowych ze stali C45, Inżynieria Materiałowa, 5 (147), 2005, pp. 634-636.

40. Dyl T.: Określenie nacisków jednostkowych w obszarze odkształcenia podczas procesu dziurowania – rozszerzania, III Konferencja Naukowa z udziałem uczestników zagranicznych Walcownictwo 2005. Procesy-Narzędzia-Materiały, Ustroń 2005, pp. 233-238.

41. Dyl T.: Technologia wytwarzania grubościennych tulei rurowych w walcarce dziurującej z prowadnicami tarczowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 24-31.

42. Dyl T.: Proces dziurowania – rozszerzania tulei w walcarce skośnej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 92-102.

43. Dyl T., Koczurkiewicz B., Starosta R.: Badania dylatometryczne materiału powłokowego Ni-Al-Al2O3. III Konferencja Naukowa z udziałem uczestników zagranicznych Walcownictwo 2005. Procesy-Narzędzia-Materiały, 2005, pp. 287- 291.

44. Dyl T., Rydz D., Starosta R.: Badanie wpływu działania sił nacisku na naprężenia wewnętrzne przy bardzo małych odkształceniach, Inżynieria Materiałowa, 5 (147), 2005, pp. 632-633.

45. Dyl T., Rydz D., Starosta R.: Określenie wpływu obciążenia stykowego na stan odkształcenia i naprężenia w warstwie wierzchniej, VI Międzynarodowa konferencja naukowa. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i inżynierii Materiałowej, Częstochowa 2005, pp. 276-279.

46. Freda W.: Influence of particle inhomogeneity on scattered light polarization. Proceedings of the III International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters Rosja, St. Petersburg, 2005, pp. 112-117.

47. Freda W.: Akustyczne badania nieelektronicznych roztworów wodnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 62-69.

48. Freda W.: Zastosowanie programu MATLAB do modelowania zjawisk rozproszeniowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 635-644.

49. Freda W., Król T.: Optical properties of crude oil particles in seawater emulsion, Proceedings of the 4 th International Conference Oils and Environment, 2005, pp. 114-119.

50. Freda W., Król T.: Modelling of polarised light interaction with turbid medium, Fifth Workshop on Atomic and Molecular Physics, SPIE Vol. 5849, 2005, pp. 178-181.

51. Gębala S.: Fluorescencja swobodnej powierzchni reologicznych roztworów wodnych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 53-61.

52. Gębala S., Przybyłowski P., Borawska M., Piekut J.: Klasyfikacja naturalnych miodów pszczelich na podstawie analizy kształtu widm fluorescencyjnych, Bromatologia i chemia toksykologiczna, XXXVIII, 2005, pp. 627-631.

53. Gębala S., Przybyłowski P., Targowski W.: Koncepcja pomiaru i cyfrowej analizy widm fluorescencji powierzchniowej miodów, Bromatologia i chemia toksykologiczna, XXXVIII, 2005, pp. 133-139.

54. Giernalczyk M., Górski Z.: Improvement in the preliminary determination of energy demands for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity by means of statistic: an example based on modern bulk carriers, 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Akademia Morska w Gdyni, 2005, pp. 49-51.

55. Giernalczyk M., Herdzik J.: Analiza porównawcza zintegrowanych układów napędowych. (Identification of the technical state of toothed gears with the use of CP naural network). Konferencja Obsługiwanie Maszyn i Urządzeń Okrętowych OMiUO, 2005, pp. 237-246.

56. Giernalczyk M., Herdzik J.: Analiza porównawcza zintegrowanych układów napędowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej, Szczecin Nr 5(77), 2005, pp. 237-246.

57. Hajduk T.: Tworzenie procedur obsługowych wspomagających operacje przeładunkowe na zbiornikowcach, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 54, 2005, pp. 70-80.

58. Hajduk T., Bonca Z.: A computer-based training program: Refrigerating Plant as an example of recent didactic means in maritime engineering education, 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005 pp. 219- 222.

59. Herdzik J.: Miara zapewnienia dostaw energii elektrycznej na statkach, Zeszyty Naukowe, W 162 K/2, 2005.

60. Kamiński P.: Wybrane zagadnienia z wiązane z zarządzaniem eksploatacją siłowni okrętowej, Materiały konferencji naukowej: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Łagów 2005, pp. 95-101.

61. Kluj S.: A diagnostic simulator applied to engineering training, Global Journal of Engineering Education, Vol. 9 Number 2, 2005 pp.149- 153.

62. Kluj S.: The application of a steam engine room simulator to engineering education and training, World Transactions on Engineering and Technology Education, Vol. 4, Number 1, 2005.

63. Kluj S.: A diesel engine fault simulation applied for engineering training, Seminar Proceedings of 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, published by UNESCO International Centre of Engineering Education, Gdyni, Melbourne 2005 pp.109-112.

64. Kluj S.: The teaching practice when using a diagnostic simulator Turbo Diesel, Proceedings of 7th International Conference on Engine Room Simulators, 2005.<

65. Kończewicz W., Smoleńska H.: Ocena regeneracyjnych powłok napawanych plazmowo i laserowo na przylgnie zaworów ze stali H10S2M, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 54, 2005, pp. 32-41.

66. Koprowski M.: Charakterystyka reologiczna cieczy nienewtonowskich na przykładzie ferro cieczy, X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, pp. 219-227.

67. Koprowski M.: Zmiany lepkości ferrocieczy w polu magnetycznym, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, Nr. 29, 2005, pp. 211-217.

68. Kowalewski T.: Studium dotyczące wnioskowania rozmytego w projektowaniu bezpieczeństwa operatora obiektu technicznego, Materiały konferencji naukowej: Projektowanie i zarządzanie realizacją produkcji, Łagów 2005, pp. 103-109.

69. Kowalski J.: Emisja tlenków azotu z silnika okrętowego – aspekty modelowania, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr. 54, 2005, pp. 43-52.

70. Krasowski P.: Pressure in sidle journal bearing for laminar, unsteady lubrication by variable viscosity oil, Journal of KONES, Vol. 12, No. 1-2, pp. 175-182.

71. Krasowski P.: Pressure distribution in slide journal bearing lubricated by variable viscosity oil, Proceedings of IV International Scientifically-Technical Conference: EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE 05’, 2005, pp. 259-266.

72. Krasowski P.: Nośność łożyska ślizgowego przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu olejem o zmiennej lepkości, Tribologia, 4 (202), 2005, pp. 121-134.

73. Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym smarowanym olejem o zmiennej lepkości, Materiały XXII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Gdynia-Jurata 2005, T. 3, pp. 233-240.

74. Krasowski P.: Ciśnienie w łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu olejem o zmiennej lepkości, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice, 29, 2005, pp. 249– 254.

75. Krasowski P.: Ciśnienie w łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu olejem o zmiennej lepkości, Materiały X Jubileuszowego Kongresu Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, pp. 269-278.

76. Krasowski P.: Ciśnienie w poprzecznym łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie „OMiUO 2005”. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ZN, 5 (77), pp. 319-331.

77. Krasowski P.: Nośność hydrodynamiczna płaskiego łożyska ślizgowego smarowanego olejem o zmiennej lepkości, XXVI Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMSO 2005, Gdynia ZN, W 162 K/2, pp. 197-202.

78. Krasowski P.: Ciśnienie hydrodynamiczne w łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu. Materiały Konferencyjne: TRANSCOMP ’05. Zakopane Prace Naukowe. Transport. Politechnika Radomska, Radom 2005, 3(23), pp. 289-296.

79. Król T. : Light attenuation in multiphase medium, Turbulence, Vol. 111, 2005, Index 37933.

80. Król T., Drozdowska V.: Modelling of polarised light interaction with turbid medium, Proceedings of the Fifth Workshop on Atomic and Molecular Physics, SPIE Vol. 5849, 2005, pp. 134-139.

81. Król T., Kaczmarek S.: Light absorption and attenuation spectra of blue algae chroococcus minor cells, Proceedings of the III International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters, Rosja, St. Petersburg, 2005, pp. 151-157.

82. Krzyżanowski J., Witkowski K.: Influence of running ship diesel engines on mixtures of fuel oil and rape oil methyl esters – experimental tests. Polish Maritime Research, 2 (44), 2005.

83. Kuliński S.: Wpływ czynnika ludzkiego na racjonalną eksploatację okrętowych głównych i pomocniczych silników z zapłonem samoczynnym, Proceedings of IV International Scientifically-Technical Conference: EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE 05’, 2005.

84. Malinowski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Komputerowo wspomagany system identyfikacji obszaru zagrożeń eksploatacyjnych na podstawie wstępnego projektu siłowni okrętowej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr 54, 2005, pp. 5-14.

85. Matuszewski T., Reglińska B.: Research of Spontaneous and Ionization Current in the Mixture of Cyclohexsane and Honey, Proceedings of the 2005 IEEE International Conference on Dielectric Liquids ICDL 2005 Portugalia, 2005, pp. 437-439.

86. Mielewczyk A.: Numerical simulation of heat flow processes, Polish Maritime Research, Vol. 12, 2005, pp. 22-25.

87. Miszczak A.: Artificial and articular hip joint lubrication after injury for stochastic description, Russian Journal of Biomechanics, Russian Academy of Sciences, Vol.9, No.1, 2005, pp. 71-90.

88. Miszczak A.: Experimental values of temperature distribution in a sliding bearing sleeve lubricated with non-Newtonian oils, Polish Maritime Research, Vol. 12, No. 3 (45), 2005, pp. 16-26.

89. Miszczak A.: Pomiar sił tarcia w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym ferro smarem, Tribologia, nr. 4 (202), 2005, pp. 189-203.

90. Miszczak A.: Experimental values of operational parameters of journal sliding bearings lubricated with engine oils, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 40, Z.4 (144), 2005, pp. 7-18.

91. Miszczak A.: Wpływ rodzaju powierzchni wewnętrznej panewki na wartość siły tarcia, X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, pp. 367-380.

92. Nguyen H.: A simulation model of energy distribution in combustion engine, Polish Maritime Research, Vol. 1, 2005, pp. 22-26.

93. Otremba Z.: Influence of oil dispersed in seawater on the bi-directional reflectance distribution function (BRDF), Optica Applicata, Vol. XXXV, No. 1, 2005, pp. 99-109.

94. Otremba Z.: BRDF vs. other “Reflectances” for natural water basins, Proceedings of the III International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters, Rosja, St. Petersburg, 2005, pp. 339-344.

95. Otremba Z.: Is there any possibility of oil-in-water emulsion detection in the bulk of sea? Proceedings of the 2nd International Congress of Seas and Oceans, Szczecin – Świnoujście 2005, pp. 171-178.

96. Otremba Z., Piskozub J.: Polarized phase function for chosen suspensions in seawater, Proceedings of the III International Conference Current Problems in Optics of Natural Waters, Rosja, St. Petersburg, 2005, pp. 143-146.

97. Pawletko R.: The use of neural networks for the faults classification of a marine diesel engine fuel injection system, Global Journal of Engineering Education, Melbourne-Wismar, Vol. 9 No. 2, 2005 pp.143-147.

98. Pawletko R.: The use of the automatic faults classification method in technical diagnostic education of marine engineers, 9th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Gdynia 2005, pp. 59-61.

99. Pawletko R.: Możliwości diagnozowania wybranych uszkodzeń aparatury wtryskowej silnika z zapłonem samoczynnym w oparciu o przebieg wykresu indykatorowego, Diagnostyka, Vol. 33, 2005.

100. Pawletko R.: Ocena stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika z zapłonem samoczynnym na podstawie przebiegu wykresu indykatorowego, XXXII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 54, 2005.

101. Podsiadło A.: Operational factors triggering off hazards for operators of ship power plants, Proceedings of the 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM) Lisboa. Vol. 1, 2005, pp. 691-698.

102. Podsiadło A.: Model procesu realizacji zadań przez operatorów w siłowni okrętowej, Proceedings of IV International Scientifically-Technical Conference: EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE 05’, 2005, pp. 373-381.

103. Podsiadło A., Tarełko W.: Identification of hazard zones for operators in ship power plants, Proceedings of European Safety & Reliability Conference (ESREL 2005). Advances in Safety and Reliability, A.A. Balkema Publisher, Vol. 2, 2005, pp. 1577-1584.

104. Podsiadło A., Tarełko W.: Modelling a decision-making process of hazard zone identification in ship power plants, Proceedings of European Safety & Reliability Conference (ESREL 2005), Advances in Safety and Reliability, A.A. Balkema Publisher, Vol. 2, 2005, pp. 1585-1592.

105. Podsiadło A., Tarełko W.: Computer-aided system for hazard zone identification in ship power plants, Journal of Shanghai Maritime University, Vol. 26, No. 3, 2005, pp. 22-28.

106. Rosłanowski J.: The avetage number of exceedings of the appointed value by ship’s propulsion engine torque signal as an indicator of injection system efficiency, Proceedings of IV International Scientifically-Technical Conference: EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE 05’. Gdańsk-Kopenhaga 2005, pp. 383-388

107. Rosłanowski J.: Modelowanie ruchu statku za pomocą funkcji wymiarowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Radomskiej – TRANSPORT Nr 2(23), 2005, pp. 443-448.

108. Rosłanowski J.: Gęstość prawdopodobieństwa chwilowych wartości momentu obrotowego podczas zakłóceń wtrysku paliwa do cylindrów silnika napędowego statku, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr 162 KZ, 2005 pp. 385-393.

109. Rosłanowski J.: Możliwości wykorzystania analizy wymiarowej w projektowaniu konstrukcji, Materiały XXII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom 4, 2005, pp. 123-130.

110. Rosłanowski J.: Diagnostyczne banki informacji maszyn roboczych tworzone za pomocą analizy wymiarowej, X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych, Stare Jabłonki 2005, pp. 449-456.

111. Rosłanowski J.: Możliwości diagnozowania pomp wirowych za pomocą funkcji wymiarowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, Nr 5 (77), 2005, pp. 439-447.

112. Rudzki K.: Podejmowanie polioptymalnych decyzji dotyczących zużycia zasobów podczas żeglugi statku żaglowego, Materiały konferencji naukowej: Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim. 2005, pp. 111-118.

113. Smoleńska H., Zieliński A., Serbiński W., Kończewicz W.: Struktura i degradacja warstw stellitowych w atmosferze gazów spalinowych, Inżynieria Materiałowa, Nr 5 (147), 2005, pp. 349-352.

114. Stachowiak M.: Model matematyczny ruchu prostego układu napędowego ze sprzęgłem elastycznym, Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, Nr. 162K/2, 2005, pp. 405-413.

115. Stachowiak M.: Składowa dynamiczna momentu sprzęgła, Materiały XXII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom 4, 2005, pp. 263-270.

116. Stachowiak M.: Wyznaczanie siły tarcia pomiędzy pierścieniami tłokowymi a tuleją cylindrową wolnoobrotowego silnika spalinowego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Nr. 54, 2005, pp. 15-13.

117. Starosta R.: Ocena wpływu fazy dyspersyjnej na przyczepność natryskiwanych płomieniowo powłok kompozytowych, Inżynieria Materiałowa, 5 (147), 2005, pp. 704-706.

118. Starosta R., Dyl T.: Analiza numeryczna stanu naprężenia i odkształcenia warstwy wierzchniej stali C45, Materiały i Technologie, 3 (3), 2005, pp. 241-244.

119. Starosta R., Dyl T., Formela M.: Wpływ procesu walcowania skośnego na odporność korozyjną tulei w wodzie morskiej, Materiały i Technologie, 3 (3), 2005, pp. 241-244.

120. Stefanik A., Rydz D., Dyl T.: Wpływ kształtu i wysunięcia główki dziurującej na rozkład pól naprężeń w procesie dziurowania na prasowalcarce dziurującej, Suczasni probliemi metałurgii, Naukowi wisti, Płasticzna deformacjia metaliw, Tom 8, Ukraina 2005, pp. 467-469.

121. Stelmaszewski A.: Investigation of petroleum fluorescence spectra, Physicochemical problems of natural water, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Vol. III, 2005, pp. 177-184.

122. Stelmaszewski A.: Badanie zmian właściwości optycznych oleju smarnego podczas jego eksploatacji, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 54, 2005, pp. 115-122.

123. Szwabowicz M.: Pure strain deformations of thin shells, Proceedings of 8th Shell Structures: Theory and Applications, 2005, pp. 175-178

124. Tarełko W.: Machinery function factors triggering off hazards for operators of ship power plants, Proceedings of the 12th International Congress of the International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2005), Vol. 1, 2005, pp. 705-712.

125. Tarełko W.: Prekursorzy przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn, XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom. I, Gdynia – Jurata. 2005, pp. 79-100.

126. Tomczak L.: Application of 3D simulation in maritime engineering education, 4th Asia-pacific Forum on Engineering and Technology Education, Bangkok Tailandia 2005, pp. 59-62.

127. Tomczak L.: Application of 3D visualization in marine engine room simulators, Proceedings of 7th International Conference on Engine Room Simulators, Portoroz-Slovenia 2005, pp. 232-240.

128. Tomczak L.: Zastosowanie komputerowych programów symulacyjnych eksploatacji maszyn, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 40 Nr 3 (143), 2005, pp. 133-143.

129. Tomczak L., Cwilewicz R.: The latest developments in the application of 3D graphical presentation in Computer Based-Training: interactive programs for marine mechanical engineering student, 8th UICE Annual Conference on Engineering Education, Kongston-Jamajca 2005 pp. 108-110.

130. Wierzcholski K.: Tragfähigkeiten für nichtstationäre Schmierung von menschlichen Hüftgelenken, Schmierungstechnik und Tribologie, 1, 2005, pp. 5-15.

131. Wierzcholski K.: Comparisson Between Impulsive and Periodic Non-Newtonian Lubrication of Human Hip Joint, Engineering Transaction, 53, 1, 2005, pp. 69-114.

132. Wierzcholski K.: Random changes of temperature in slide bearing gap, International Congress Thermal Stress IUTAM Proceedings Vienna, 2005, pp. 449-452.

133. Wierzcholski K.: Random height of thin layer of rheological liquids, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 10, 2005, pp. 151-158.

134. Wierzcholski K.: Thin layer of electrorheological liquids in bioreactors, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 10, 2005, pp. 159-163.

135. Wierzcholski K.: Rheological impact in cartilage engineering problems, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol. 10, 2005, pp. 143-150.

136. Wierzcholski K.: Impulsive lubrication of hip joint for hypo-elastic cartilage model, Russian Journal of Biomechanics, Russian Academy of Sciences, Vol. 9, No. 2, 2005, pp. 42-63.

137. Wierzcholski K.: Non-isothermal stochastic lubrication of human hip joint in periodic motion with various frequencies and amplitudes, Russian Journal of Biomechanics, Russian Academy of Sciences, Vol. 9, No. 4, 2005, pp. 72-98.

138. Wierzcholski K.: Intelligent systems of bioreactors in tribological processes of joint cartilage cultivation, Problemy Eksploatacji Maszyn, 4, (59), 2005, pp. 327-337.

139. Wierzcholski K.: Tribologia biołożysk i inteligentnych bioreaktorów problemem grantu europejskiego, Tribologia, Nr. 5, 2005, pp. 67-80.

140. Wierzcholski K.: Hip joint lubrication after injury for stochastic description with optimum standard deviation, Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 7, No. 2, 2005, pp. 13-40.

141. Wierzcholski K.: Stochastic description for surfaces of cultivated joint cartilages in bioreactor, XLIV Sympozjon PTMTS Modelowanie w Mechanice, Wisła 2005, pp. 12-13.

142. Wierzcholski K.: Random changes of pressure in curvilinear slide bearing gap, IV International Scientific –Technical Conference Explo-Diesel & Gas Turbine, Międzyzdroje-Kopenhaga 2005, pp. 407-416.

143. Wierzcholski K.: Asperities and deformations of hyper elastic joint cartilages in cultivation aspects, Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej, 2005, pp. 469-475.

144. Witkowski K.: Wykorzystanie badań eksperymentalnych do pozyskiwania wiedzy diagnostycznej na przykładzie okrętowych silników tłokowych, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Nr 4, pp. 143-163.

145. Witkowski K.: Stan diagnostyki technicznej okrętowych silników tłokowych. Diagnostyka, Vol.34, 2005, pp. 85-92.

146. Witkowski K.: Parametry drgań wzdłużnych tulei cylindrowych w diagnostyce okrętowych silników spalinowych. Diagnostyka, Vol. 35, 2005, pp. 137-144.

147. Witkowski K.: Możliwości wykorzystania w diagnostyce okrętowych silników wysokoprężnych wielowartościowej oceny residuów, Krajowa Konferencja N-T DDP; opublikowany w: Pomiary, automatyka, kontrola, 9 bis, 2005, pp. 210-212.

148. Zieliski A., Smoleńska H., Serbiński W., Kończewicz W., Klimpel A.: Characterization of the co-base layers obtained by laser cladding technique, Journal of Materials Processing Technology, 2005, pp. 958-963.


Cofnij