Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2006

1. Bartosiewicz J., Chabowski R.: Badania wpływu parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej podczas toczenia z chłodzeniem stali austenitycznej płytkami wieloostrzowymi, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp.118-126.

2. Bartosiewicz J., Chabowski R.: Wpływ parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej podczas toczenia stali OH18N9 nożami składanymi firmy Sandvik Coromant, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 82-91.

3. Boniewicz-Szmyt K., Toczek H.: Zmiany czasowe właściwości fizycznych bałtyckiej ropy naftowej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 92-99.

4. Brandowski A., Frąckowiak W., Nguyen H.: Metody neuronowe opracowywania sądów eksperckich, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 3, 2006, pp. 41-48.

5. Brandowski A., Frąckowiak W., Nguyen H.: The neural methods in expert judgment processing, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Z.3 (147) Vol. 41, 2006, pp. 179-188.

6. Brandowski A., Nguyen H.: Badanie niezawodności systemów okrętowych metodą ekspercką, Materiały konferencji naukowej „VIII Konferencji Okrętownictwo i Oceanotechnika”, 2006, pp. 179-188.

7. Charchalis A.: Conditions of drive and diagnostic measurements during sea tests, Journal of KONES Powertrain and Tansport, 2006, pp. 271-277.

8. Charchalis A.: Diagnosis as a fundamental element for safe exploatation of marine power plant, Proceedings of Fifth International Con ference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation – Risk Analysis, V, 2006, pp. 313-322.

9. Charchalis A.: Poprawność diagnozowania silników okrętowych w czasie badań w warunkach morskich, Materiały konferencji naukowej „XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych”, 2006, pp. 153-159.

10. Charchalis A.: A diagnostic system for marine gas turbine engines, Proceedings of Conference UICEE – Oman, 2006, pp. 191-194.

11. Chizhik S.A., Wierzcholski K., Miszczak A.: The theoretical description of friction force in bio-joints as function of cartilage roughness, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol.41, Z.2 (146), 2006, pp. 29-39.

12. Cwanek J., Wierzcholski K.: Measurements of head surfaces of endoprostheses, Proceedings of Insycont Energy and Environmental Aspects of Tribology, 2006, pp. 49-54.

13. Cwilewicz R., Tomczak L.: Application of 3D computer simulation for marine engineers as a hazard prevention tool. Proceedings of Fifth International Conference on Computer Simulation in Risk Analysis and Hazard Mitigation, V, 2006, pp. 303-311.

14. Cwilewicz R., Tomczak L.: The application of virtual engine room simulators in maritime engineering education, Proceedings of 9th UICEE Annual Conference on Engineering Education, 2006, pp. 153-156.

15. Czajgucki J.Z.: Problemy projektowo-komputerowej symulacji niezawodnościowej i ich rozwiązywanie, Materiały konferencji naukowej „X Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania Wytwarzania i Eksploatacji”, 2006, pp. 25-33.

16. Czajgucki J.Z.: The Models of Designed Reliabilities of Technical Elements. Proceedings of the 5th International Seminar and Workshop „EDIProD ‘2006” on Design Methods for Practice, 2006, pp. 189-192.

17. Czechowski M., Dudzik K.: Analiza możliwości zastosowania stopów tytanu w budownictwie okrętowym. Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 75-80.<./p>

18. Czechowski M.: Badania fraktograficzne spajanych stopów Al-Mg, Przegląd spawalnictwa, 5-6, 2006, pp. 32-34.

19. Czechowski M.: Nowoczesne metody spajania konstrukcyjnych stopów aluminium, Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 63-68.

20. Czechowski M.: Slow-strain-rate stress corrosion testing of welded joints Al-Mg alloys. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 20 (2-1), 2006, pp. 219-222.

21. Drozdowska V., Król T.: Using of a water Raman backscattering signal for remote sensing of oil pollution on the seawater, Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4, 2006, pp. 17-22.

22. Dudzik K., Chabowski R. Staniszewski L.: Konstrukcja siłomierza do badania sił skrawania podczas toczenia, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 64-71.

23. Dyl T., Starosta R., Rydz D.: Wpływ krążkowania na stan naprężenia i odkształcenia w powłoce Ni-5% Al, Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 81-84.

24. Dyl T.: Microstrucutre, microhardness and corrosion resistance of steel tubes after the piercing – spreading process, Advances in Materials Science, Vol. 6, No. 1(9), 2006, pp. 4-14.

25. Dyl T.: Wpływ odkształcenia na mikrostrukturę i mikrotwardość podczas wytwarzania tulei stalowych , Materiały konferencji naukowej „Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej”, 2006, pp. 133-136.

26. Dyl T.: Wpływ parametrów geometrycznych procesu walcowania skośnego ma mikrostrukturę i mikrotwardość tulei rurowych, Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (151), 2006, pp. 745-748.

27. Dyl T.: Wpływ wielkości gniotu na mikrostrukturę i mikrotwardość tulei po procesie dziurowania-rozszerzania, Rudy i Metale Nieżelazne, Nr 11, 2006, pp. 641-645.

28. Freda W., Król T.: Modelling of polarized light scattering by oil-in water emulsion, Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4, 2006, pp. 37-44.

29. Garstka T., Dyl T.: Circumferential residual stresses in tubes estimated by means of deflection method, Archives of Metallurgy and Materials, 2 (51), 2006, pp. 199-203.

30. Gębala S., Rój A., Przybyłowski P.: Możliwości wykorzystania zjawiska fluorescencji powierzchniowej do identyfikacji miodów przegrzanych, Bromatologia i chemia toksykologiczna, XXXIX, 2006, pp. 293-297.

31. Giernalczyk M.: Konsekwencje wprowadzenia aneksu VI Konwencji MARPOL 73/78 w aspekcie eksploatacji siłowni okrętowych, Materiały konferencji naukowej „XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych”, 2006, pp. 245-250.

32. Górski Z., Giernalczyk M.: Metoda określania zapotrzebowania energii do napędu statku, energii elektrycznej i wydajności kosztów dla nowoczesnych zbiornikowców do przewozu ropy naftowej i jej produktów przy wykorzystaniu metod statystycznych, Materiały konferencji naukowej ‘IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP’, 2006, pp. 183-192.

33. Górski Z., Kluj S.: Procedury obsługi siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, cz. I, II, 2006.

34. Górski Z.: Budowa i działanie okrętowych sprężarek, dmuchaw i wentylatorów, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2006.

35. Herdzik J.: Bezpieczeństwo prac na statkach w przestrzeniach zamkniętych, Materiały konferencji naukowej „XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych”, 2006, pp. 273-278.

36. Herdzik J.: Possibilities to make use of index measurement of diesel engine fuel injector’s pump rack’s adjustment, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13 No 4, 2006, pp. 215-222.

37. Herdzik J.: The possibility of more effective utilization as well as the quality control of student’s training, Proceedings of 10th Baltic Region Seminar on Engineering Education, UICEE – Uniwersytet Szczeciński, 2006, pp. 160-162.

38. Herdzik J.: Trends of increasing demand for electric energy on ships, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13 No 4, 2006, pp. 155-160.

39. Herdzik J.: Wybrane problemy współpracy statek-holownik w czasie manewrów portowo-redowych, Problemy eksploatacji obiektów pływających i urządzeń portowych, Materiały konferencji naukowej ‘IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP’, 2006, pp.151-158.

40. Kamiński P., Podsiadło A., Tarełko W.: Metoda wyznaczania zmiennych decyzyjnych systemu identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej, Polish Maritime Research, 13, 2006, pp. 17-25.

41. Kamiński P.: Formulation objective function of the decision – making problem in ship power plant, Proceedings of “Engineering design in integrated product development”, 2006, pp. 205-212.

42. Kamiński P.: Identyfikacja elementów problemu decyzyjnego zarządzania siłownią okrętową, Materiały konferencji naukowej „Polioptymalizacja i CAD 2006”, 2006, pp. 94-101.

43. Kluj S.: How to select the proper simulator type for the marine engineering education. Proceedings of 6th Global Congress on Engineering Education, 2006, pp. 71-74.

44. Kluj S.: The finding of diesel engine faults and an example syllabus in maintenance training, World Transactions on Engineering and Technology Education, UNESCO, Vol. 5, No. 3, 2006, pp. 453-456.

45. Kluj S.: The modular architecture of the engine room simulator, Proceedings of the 17th IAESTED “Conference on Modelling and Simulation”, 2006, pp. 348-353.

46. Koprowski M.: Basic equations for no isothermal steady axial unsymmetrical case of lubrication of conical slide bearings in he magnetic field, Proceedings of 7th International Tribological Symposium “INSCONT’06”, 2006, pp. 187-197.

47. Koprowski M.: Charakterystyka reologiczna cieczy nienewtonowskich na przykładzie ferro cieczy, Materiały konferencji naukowej „X Jubileuszowy Kongres Eksploatacji Urządzeń Technicznych”, I, 2006, pp. 219-227.

48. Koprowski M.: Hydrodynamics models of conical slide bearings lubrication in the magnetic field, Tribologia, III, 2006, pp. 95-106.

49. Koprowski M.: Model magnetohydrodynamicznego przepływu cieczy smarującej o właściwościach nienewtonowskich w szczelinie stożkowego łożyska ślizgowego, Modelowanie Inżynierskie, T 1 z. 32, 2006, pp. 257-254.

50. Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Fuzzy logic approach to the assessment of operator’s safety during ship machinery, Proceedings of the 2006 International Symposium on Safety Science and Technology, Vol. VI – Part A., 2006, pp. 533-538.

51. Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Strategie projektowania zwiększające bezpieczeństwo operatorów siłowni okrętowej, Materiały konferencji naukowej „XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych”, 2006, pp. 293-300.

52. Kowalewski T., Tarełko W.: Propozycja zastosowania wnioskowania rozmytego do oceny stopnia zagrożenia operatora obiektu technicznego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 43-55.

53. Kowalski J., Tarełko W.: Metoda oceny poziomu emisji tlenków azotu z dwusuwowego silnika okrętowego w warunkach eksploatacji morskiej, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 41, Z1(145), 2006, pp. 137-152.

54. Kowalski J., Tarełko W.: Simulation of cylinder thermal state for marine two-stroke engines, Proceedings of 6th Asia Conference on Marine Simulator and Simulation Research, 2006, pp. 205-212.

55. Kowalski J., Tarełko W.: The thermal state modelling of cylinder liner of marine two-stroke combustion engine, Polish Maritime Research, 2 (48), 2006, pp. 15-20.

56. Krasowski P.: Capacity forces and pressure in slide journal bearing by laminar unsteady lubrication, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Z. 2(146) Vol.41, 2006, pp. 83-94.

57. Krasowski P.: Ciśnienie w łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu olejem o zmiennej lepkości, Modelowanie Inżynierskie, T 1 z. 32, 2006, pp. 287-294.

58. Krasowski P.: Ciśnienie w łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu olejem o zmiennej lepkości, Materiały konferencji naukowej XLV Sympozjon PTMTS „Modelowanie w Mechanice”, CD, 2006, pp. 137-138.

59. Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu, Materiały konferencji naukowej „XXVII Sympozjum Siłowni Okrętowych”, 2006, pp. 87-94.

60. Krasowski P.: Modelling the micropolar fluid flow in slide journal bearing gap by unsteady laminar lubrication, Proceedings of 7th International Tribological Symposium “INSCONT’06”, 2006, pp. 207-216.

61. Krasowski P.: Wyznaczanie charakterystyk drganiowych przy przejściu przez rezonans. Materiały konferencji naukowej „XIII Warsztaty Naukowe PTSK – Symulacja w Badaniach i Rozwoju”, 2006, pp. 53-54.

62. Krasowski P.: Zmiana ciśnienia w poprzecznym łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu, Materiały konferencji naukowej ‘IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EXPLO-SHIP’, ZN 10 (82), 2006, pp. 287-298.

63. Krasowski P.: Capacity forces in slide journal bearing for laminar unsteady lubrication, Journal of KONES Powertrain and Tansport, Vol.13 No. 2, 2006, pp. 241-248.

64. Krasowski P.: Change of capacity forces in slide journal bearing by laminar, unsteady lubrication, Proceedings of 10th International Conference “Computer Systems Aided Science, Industry and Transport”, Transcomp, Vol. 1, 2006, pp. 411-418.

65. Król T., Stelmaszewski A.: Application of fluorescence in determination of oil pollution sources, Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4, 2006, pp. 163-167.

66. Magiełda M.: Badania rozciągania stali kadłubowych przy małej prędkości odkształcenia, Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (151), 2006, pp. 194-196.

67. Miszczak A., Cwanek J., Wierzcholski K.: Możliwość hodowli chondrocytów w bioreaktorach, Materiały konferencji naukowej „Mechanika w Medycynie”, 2006, pp. 143-149.

68. Miszczak A., Wierzcholski K., Chizhik S.A.: The influences of roughness and geometrical structure of tissue surface on friction forces during the tissue cultivation in bioreactor, Tribologia, Nr 4 (208), 2006, pp. 99-112.

69. Miszczak A.: Analiza hydrodynamicznego smarowania ferrocieczą poprzecznych łożysk ślizgowych, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, pp. 0-247.

70. Miszczak A.: Some cases of capacity forces in human hip joint for periodic motion, Russian Journal of Biomechanics, Vol. 10, No. 1, 2006, pp. 39-50.

71. Miszczak A.: Tribological properties of ferro-oil. Journal of Friction and Wear. (Trenie i Iznos), Vol. 27, No. 3, 2006, pp. 330-336.

72. Młynarczak A.: Strategia uzupełniania oleju smarowego w silnikach okrętowych, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 1-8.

73. Otremba Z.: Submarine HVDC-cables vs navigation, Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference “The Role of Navigation in Support of Human Activity on the Sea”, 2006, pp. 240-245.

74. Pawletko R. Charchalis A.: Współczesne systemy diagnozowania okrętowych silników tłokowych, Materiały konferencji naukowej „XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum – Diagnostyka Maszyn”, 2006, pp. 44-51.

75. Pawletko R., Baranowski J.: Zastosowanie programu klasy CMMS w eksploatacji siłowni okrętowej na przykładzie programu RAST, Materiały konferencji naukowej „XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum – Diagnostyka Maszyn”, 2006, pp. 36-43.

76. Pawletko R.: Metody pozyskiwania i reprezentacji wiedzy dla potrzeb diagnozowania okrętowego silnika tłokowego, Diagnostyka, Nr 4 (40), 2006, pp. 139-144.

77. Podsiadło A., Tarelko W.: Design strategies increasing safety of ship power plants, Proceedings of the 2006 International Symposium on Safety Science and Technology, Vol. VI – Part B., 2006, pp. 1867-1871.

78. Podsiadło A., Tarełko W.: Modelling and developing a decision-making process of hazard zone identification in ship power plants, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol. 83, No. 4, 2006, pp. 287-298.

79. Podsiadło A., Tarełko W.: Modelowanie procesu podejmowania decyzji w systemie identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 4 (148), 2006, pp. 143-158.

80. Podsiadło A., Tarełko W.: System identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Zeszyt 3 (147), Vol. 41, 2006.

81. Rosłanowski J.: Określenie zużycia paliwa przez silnik napędowy statku za pomocą analizy wymiarowej, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie, 2006, pp. 345-354.

82. Rudzki K., Tarełko W.: Modelling driving system of sailing vessels, Proceedings of 10th International Conference „Computer Systems Aided Science, Industry and Transport”, Transcomp, 2006, pp. 229-232.

83. Rudzki K.: Optymalizacja nastaw układu napędowego statku żaglowego z wykorzystaniem neuronowego modelu układu silnik-śruba napędowa-kadłub, Materiały konferencji naukowej ‘III Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 2006, pp. 83-90.

84. Rydz D., Koczurkiewicz B., Starosta R., Dyl T.: Numeryczna analiza wpływu procesu walcowania na wartości odkształceń powłoki Ni-5% Al, Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (151), 2006, pp. 769-771.

85. Skalski I., Starosta R.: Elektrochemiczne badania impedancyjne natryskiwanych płomieniowo powłok Ni-Al-Al2O3, Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 230-235.

86. Smoleńska H., Kończewicz W.: Analiza budowy i własności napoiny wykonanej z proszku 1606 ze stopu kobaltu. Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 242-247.

87. Smoleńska H., Kończewicz W.: Analiza własności napawanych laserowo powierzchni przylgni zaworów wylotowych silników okrętowych po korozji w powietrzu i w gazach spalinowych, Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (151), 2006, pp. 536-539.

88. Starosta R., Dyl T.: Obróbka wykańczająca powłok Ni-Al oraz Ni-Al-Al2O3 natryskiwanych płomieniowo, Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 260-263.

89. Starosta R., Skalski I.: Elektrochemiczne badania impedancyjne natryskiwanych plazmowo powłok faz międzymetalicznych Ni3Al, Materiały i Technologie, Nr 4 (4), 2006, pp. 264-267.

90. Starosta R., Szczepaniak P.: Ocena odporności korozyjnej powłok z faz NiAl oraz Ni3Al natryskiwanych plazmowo, Inżynieria Materiałowa, Nr 3 (151), 2006, pp. 540-543.

91. Starosta R.: Wpływ fazy dyspersyjnej Al2O3 na potencjalne właściwości powłok kompozytowych nałożonych metodą natryskiwania płomieniowego oraz napawania. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 72-81.

92. Stelmaszewski A., Król T., Freda W.: Variability in the optical properties of a crude oil – seawater emulsion, Oceanologia, 48 (S), 2006, pp. 203-211.

93. Stelmaszewski A., Król T.: Studies of transformations of oil pollutants in marine environment, Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 4, 2006, pp.159-162.

94. Stelmaszewski A.: Badania zmian właściwości fizycznych ropy naftowej w aspekcie jej występowania w środowisku morskim, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 100-108.

95. Stelmaszewski A.: Wykorzystanie fluorymetru Fluorat-02 Panorama do wyznaczania widm zupełnych roztworów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 109-117.

96. Szwabowicz M., Geometrical rigidity and the analysis of thin shell structures, Proceedings of „6th European Solid Mechanics Conference ESMC”, http://esmc2006.mm.bme.hu/cdproc/S32/340_318.pdf, 2006.

97. Tarełko W., Kowalski J., Nowaliński S.: Application of radiosity method to modelling cylinder liner thermal state of marine engines, Proceedings of Computer Simulation in Machine Design – COSIM2006, 2006, pp. 347-356.

98. Tarełko W.: Leonardo da Vinci – Precursor of Engineering Design, Proceedings of International Design Conference – Design 2006, 2006, pp. 139-146.

99. Tomczak L.: Application of 3D simulation in exploitation of marine machinery, Proceedings of 17th International Conference on “Modeling and Simulation MS”, 2006, pp. 354-359.

100. Tomczak L.: Praktyczne aspekty stosowania trójwymiarowych programów symulacyjnych w eksploatacji maszyn okrętowych, Materiały konferencji naukowej „XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum – Diagnostyka Maszyn”, 2006, pp. 1-11.

101. Wierzcholski K., Miszczak A., Cwanek J.: Możliwości hodowli chondrocytów w bioreaktorach, Mechanics in Medicine, Vol.8, 2006, pp. 143-149.

102. Wierzcholski K., Miszczak A.: About nutrient liquid flow between potential flow and cartilage surface in bioreaktor, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol. 41, Z.2 (146), 2006, pp. 185-197.

103. Wierzcholski K., Miszczak A.: Flow and friction around the growing cartilage cells, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Vol. 41, Z.2 (146), 2006, pp. 199-212.

104. Wierzcholski K., Miszczak A.: Modele niestacjonarnego smarowania stawów człowieka z odkształcalną chrząstką w polu magnetycznym przy wspomaganej komputerowo optymalizacji hodowli tkanek kostnych w bioreaktorze. Tom II: Analityczne i numeryczne wyznaczanie ciśnienia, sił nośnych i tarcia w odkształcalnej szczelinie stawu człowieka. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, 2006, pp.0-151.

105. Wierzcholski K.: Biomechanika a mechanika w aspekcie materiałów, Mechanics in Medicine, Vol. 8, 2006, pp. 235-238.

106. Wierzcholski K.: Equations of tribological parameters for liquid flow in boundary layer on the tissue surface in bioreactor, Tribologia, 4 (208), 2006, pp. 153-166.

107. Wierzcholski K.: Experimental measurements of artificial hip joint surfaces and applications for the pressure and capacity distributions, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13 No. 2, 2006, pp. 435-441.

108. Wierzcholski K.: Experimental measurements of friction forces on the tissue in probabilistic view, Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13 No.3, 2006, pp. 427-435.

109. Wierzcholski K.: Friction forces for human hip joint at a naturally permeable cartilage, International Journal of Applied Mechanics and Engineering, Vol.11, No.3, 2006, pp. 515-527.

110. Wierzcholski K.: Friction forces review for the nutrient liquid flow on the permeable cartilage surface in bioreactor, Tribologia, 3 (207), 2006, pp. 195-207.

111. Wierzcholski K.: Human hip joint lubrication for permeable cartilage, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, Vol.41, 2 (146), 2006, pp. 213-221.

112. Wierzcholski K.: Method of determining to the solving of friction forces on the tissue surface in bioreactor, Tribologia, 4 (208), 2006, pp. 139-150.

113. Wierzcholski K.: Siły tarcia w bioreaktorach, Mechanics in Medicine, Vol. 8, 2006, pp. 223-226.

114. Wierzcholski K.: Siły tarcia w stawach człowieka, Mechanics in Medicine, Vol. 8, 2006, pp. 227-233.

115. Witkowski K., Krzyżanowski J.: Aspekty techniczne i ekologiczne zasilania silników wysokoprężnych biopaliwami, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, pp. 5-12.

116. Witkowski K., Krzyżanowski J.: Badania wpływu zasilania okrętowych silników wysokoprężnych mieszaninami oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego na parametry pracy silnika i skład spalin, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 56, 2006, 12-27.

117. Witkowski K.: Wpływ zasilania okrętowych silników wysokoprężnych mieszaninami oleju napędowego i estrów oleju rzepakowego na parametry pracy silnika i skład spalin, Journal of KONES Powertrain and Tansport, 2006.

118. Włodarski J.K., Witkowski K.: Okrętowe silniki spalinowe – Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2006.

119. Włodarski J.K.: Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych-tarcie i zużycie, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2006.

120. Król T., Stelmaszewski A., Freda W.: Variability in the optical properties of a crude oil – seawater emulsion, Oceanologia, 48 (S), 2006, pp.203-211.

 

Cofnij