Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

2007

1. Blacho M., Krefft M.: Wpływ warunków eksploatacji okrętowych zespołów prądotwórczych na stopień zanieczyszczenia kanału przepływowego spalin turbosprężarek. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych Akademia Morska w Gdyni, 2007, pp.13-19.

2. Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S., Mazurek A.: Hydrocarbons on sea water: steady-state spreading signatures determined by on optical method. Oceanologia, Vol.49 (3), 2007, pp. 413-437.

3. Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S. Mazurek A.: Spreading of crude oil derivatives on seawater laboratory studies. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp. 53-66.

4. Brandowski A.: Pojęcie i miary bezpieczeństwa obiektu technicznego. Konferencja LogiTrans 2007, Politechnika Radomska. Szczyrk 2007.

5. Brandowski A., Frąckowiak W., Mielewczyk A.: Subjective reliability estimation of the seagoing ship systems. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference ESREL 2007, Stavanger 2007.

6. Charchalis A.: Diagnosing elements of ship propulsion of vibration measurement. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No.2, 2007, pp.81-89.

7. Charchalis A.: Systemy oceny jakości kształcenia w specjalności Eksploatacja Siłowni Okrętowych na przykładzie Akademii Morskiej w Gdyni. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych Akademia Morska w Gdyni, 2007, pp. 51-58.

8. Charchalis A.: Diagnosing of ship propulsion elements by vibration measurement. XIII Konferencja Naukowa Wibroakustyki i Wibrotechniki, Jachranka 2007, pp.67-74.

9. Charchalis A.: Control of Propulsion Elements of Marine Gas Turbines. The 12th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design, 2007, wyd. na CD.

10. Cwilewicz R., Górski Z.: Proposal of turbine propulsion for a new generation liquefied natural gas carrier with a capacity of 250000 – 300000 cbm. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 14 No. 2, 2007, pp.179-186.

11. Czajgucki J. Z.: Synteza problemów projektowania technicznych systemów energetycznych o wymaganej niezawodności. Materiały XXXV Zimowej Szkoły Niezawodności PAN „Problemy Niezawodności Systemów”, Szczyrk 2007, pp.157-165.

12. Czechowski M.: Slow-strain-rate stress corrosion testing of welded joints of Al-Mg alloys. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol.20, Issues 1-2, 2007, pp.219-222.

13. Czechowski M.: Effect of anodic polarization on stress corrosion cracking of some aluminium alloys. Advances in Materials Science, Vol.7, No. 1 (11), pp.13-20.

14. Dyl T., Starosta R., Szota P.: Wpływ odkształcenia na umocnienie I chropowatość powłok Ni-5%Al naniesionych na blachy stalowe. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nowe Technologie I Osiągnięcia w Metalurgii I Inżynierii Materiałowej. Politechnika Częstochowska, 2007, pp.113-116.

15. Dyl T., Starosta R.: The influence of rolling on the distribution of stress and strain in nickel-aluminum alloy coatings. Inżynieria Materiałowa, Nr 3-4, 2007, pp.524-526.

16. Dyl T.: The experimental analysis of the piercing and spreading process in Diescher’s skew rolling mill. Archives of Metallurgy And Materials, No. 4 (52), 2007, pp. 673-682.

17. Freda W.: Modelling of angular distributions of light intensity scatted in crude oil emulsions. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp.81-86.

18. Freda W.: Determination of the diphase media structure on the basis of attenuation light spectra measurements. International Journal Turbulence. Vol.12, 2007, pp.141-148.

19. Freda W., Piskozub J.: Improved method of Fournier-Forand marine phase function parameterization. Optics Express, Vol. 15, No. 20, 2007, pp. 12763-12768.

20. Freda W., Kaniewski E., Król T., Stelmaszewski A.: The influence of oil-related pollution on optical properties of the sea. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp.7-13.

21. Freda W., Król T., Martynov O.V., Shybanov E.B, Hapter R.: Measurements of Scattering function of sea water in Southern Baltic. The European Physical Journal, No. 144, 2007, pp.147-154.

22. Gębala S.: Some aspect of biofuels production and application. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp.75-80.

23. Gębala S.: Możliwość oceny zawartości wody w miodach na podstawie analizy widm fluorescencji powierzchniowej. Przegląd pszczelarski, 4 (9), 2007, pp.22-24.

24. Gębala, S., Przybyłowski P.: Possibilities of using fluorescence in wine research. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 57, No. 3, 2007, pp.363-366.

25. Giernalczyk M.: Analysis possibilities of cost reduction related to boil-off fuel gas being carried on LNG Gas Carriers (Analiza możliwości redukcji kosztów związanych z odparowaniem przewożonego ładunku na gazowcach typu LNG). Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, 2007, pp.153-160.

26. Górski Z., Cwilewicz R.: Turbine propulsion of seagoing vessels as the alternative for diesel engines. Joint Proceedings, No. 20, 2007, pp17-22.

27. Górski Z., Giernalczyk M.: Improvement in preliminary determination of energy demand for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity by means of statistics as an example of modern ro-ro vessels. Journal of polish CIMAC, Vol.2, 2007, pp.157-165.

28. Górski Z., Mischke J., Wiwatowski K.: Porównanie różnych metod sterowania optymalnego układem napędowym statku ze śrubą nastawną na przykładzie statku szkolno-badawczego „Horyzont II”. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp79-83.

29. Górski Z., Ryduchowski M.: Możliwość zastosowania zintegrowanego napędu turbinowego COGES do napędu zbiornikowców. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.73-78.
30. Herdzik J.: Rozwój układów napędowych morskich jednostek specjalistycznych w celu podniesienia ich zdolności manewrowych w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, 2007, pp.211-218.

31. Herdzik J.: Zużycie tulei cylindrowych a problemy remontowe układu tuleja-tłok. XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.101-106.

32. Herdzik J.: Wybrane problemy wymiany pierścieni tłokowych w silnikach wolnoobrotowych. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.97-100.

33. Herdzik J.: Poradnik motorzysty okrętowego. Wydawnictwo Trademar, 2007.

34. Herdzik J.: Analiza przyczyn pogorszonej stateczności kursowej statku na przykładzie holownika w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. Logistyka, nr 3, 2007, pp.209-215.

35. Kluj S.: The application of a diagnostic simulator Turbo Diesel 4 for maritime engineering training. Joint Proceedings, Akademia Morska Gdynia – Hochschule Bremerhaven, 2007, pp.23-29.

36. Kluj S.: The Speech Synthesis Application in the Engine Room Simulator Training. Proceedings of 8th International Conference on Engine Room Simulators, Manila, 2007.

37. Konopka W., Starosta R.: Wstępna ocean wykorzystania łuku elektrycznego do hartowania powierzchniowego stali C45. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.113-116.

38. Kończewicz W., Smoleńska H.: Wpływ zawartości wolframu w stopach kobaltu na odporność korozyjną warstw napawanych plazmowo. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 2, 2007, pp.247-252.

39. Koprowski M.: Analiza przepływu czynnika smarującego w niesymetrycznej szczelinie smarnej stożkowego łożyska ślizgowego. Polish Maritime Researsch, Vol.14, No.4 (54), 2007, pp.59-63.

40. Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Survey of Design Strategies Increasing Safety of Ship Power Plants. Journal of Polish CIMAC, Vol.2, No.2 , 2007, pp.101-108.

41. Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Survey of Design Strategies Increasing Safety of Ship Power Plants. Proceedings of V International Scientifically-Technical Conference “EXPLO – DIESEL & GAS, 2007, pp.265-272.

42. Kowalewski T., Podsiadło A., Tarełko W.: Application of fuzzy inference to assessment of degree of hazard to ship power plant operator. Polish Maritime Research. Vol.14, No. 3 (53), 2007, pp.7-11.

43. Kowalski J.: Metoda bilansów elementarnych na przykładzie rozkładu temperatur w cylindrze dwusuwowego silnika okrętowego. Materiały konferencyjne XXIII Sympozjonu PKM 2007, Przemyśl 2007, pp.291-299.

44. Kowalski J.: Thermal state simulation for cylinder of marine two-stroke engine. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 14, No. 4, 2007, pp.209-216.

45. Kowalski J., Tarełko W.: Heat transfer model for marine two stroke engine cylinder. Explo – Diesel & Gas Turbine 2007 Gdańsk – Stockholm – Tumba, 2007, pp.273-280.

46. Kowalski J., Tarełko W.: Heat transfer model for marine two stroke engine cylinder. Journal of Polish CIMAC. Vol. 2, No 1, 2007, pp.157-164.

47. Kowalski J., Tarełko W.: Nitric Oxides emission estimation based on measuring of work parameters of ship two-stroke engine. Proceedings of 2nd International Conference on Marine Research and Transportation, wyd. na CD, Ischia Naples, Italy, 2007.

48. Kowalski J.: Wpływ obciążenia na stan cieplny tulei cylindrowej dwusuwowego silnika okrętowego. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.131-138.

49. Krasowski P.: Ciśnienie i nośność w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN, Vol.42, Z. 2 (150), 2007, pp.7-18.

50. Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu. XLVI Sympozjon PTMTS Modelowanie w mechanice, Wisła, 2007.

51. Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu. XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów – Przemyśl, Suplement, 2007, pp.9-14.

52. Krasowski P.: Ciśnienie w płaskim łożysku ślizgowym przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Tom 2, nr 33, 2007, pp.101-106.

53. Krasowski P.: Nośność płaskiego łożyska ślizgowego przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. TRIBOLOGIA, 2 (212), 2007, pp.313-324.

54. Krasowski P.: Pressure and capacity changes in sidle journal bearing for laminar unsteady oil flow. Journal of POLISH CIMAC, Vol.2, 2007, pp.281-290.

55. Krasowski P.: Pressure in slide journal plane bearing by laminar unsteady oil flow. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3, 2007, pp.297-304.

56. Krasowski P.: Pressure in slide journal plane bearing by laminar, unsteady oil flow. Proceedings of 11TH International Conference “COMPUTER SYSTEMS AIDED SCIENCE, INDUSTRY AND TRANSPORT” TRANSCOMP 2007, Zakopane, Vol.1, pp.405-412.

57. Krasowski P.: Zmiana nośności płaskiego łożyska ślizgowego przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. PROBLEMY EKSPLOATACJI, 4 (67), 2007, pp.157-166.

58. Krasowski P.: Zmiana nośności płaskiego łożyska ślizgowego przy niestacjonarnym laminarnym smarowaniu. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.139–146.

59. Krefft J.: The pressure measurement in a reciprocating combustion engines. Joint Proceedings, AM Gdynia, No. 2, 2007, pp.30-39.

60. Król T.: Fizyka środowiska morskiego. Materiały konferencyjne XV Konferencji „Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych”, AGH Kraków, 2007, pp.179-185.

61. Król T.: Żeglarz a środowisko morskie w aspekcie zmian klimatu. IV Ogólnopolska Konferencja „Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim”, 2007, pp.9-15.

62. Król, T., Stelmaszewski A., Freda W.: Measurements of the middle angle scattering spectra of phytoplancton culture. Proceedings of the “Current Problems in Optics of Natural Water”, Nizhny Novogrod, 2007, pp.51-55.

63. Labuda W., Molenda J.: Propozycja zastosowania kompozytów klejowych do regeneracji podzespołów i instalacji na statkach. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.153-158.

64. Młynarczak A.: Wpływ strategii uzupełniania ubytków oleju smarowego na ilość oleju w obiegu bezwodzikowego silnika okrętowego. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.197-201.

65. Młynarczak A., Włodarski J. K.: Zmiany lepkości olejów smarowych użytkowanych w bezwodzikowych silnikach okrętowych. Tribologia, nr 1, 2007, pp.71-79.

66. Molenda J., Dudzik K.: Wykorzystanie metody pomiarów termowizyjnych w diagnostyce procesu docierania. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.203-208.

67. Nanowski D.: Uwagi o procesie regeneracji wewnętrznej i sprawności energetycznej obiegów lewobieżnych Lindego. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007.

68. Otremba Z.: Oil droplets as light absorbents in seawater. Optics Express, Vol. 15, No. 20, 2007, pp.8592-8597.

69. Otremba Z.: Rodzaje ćwiczeń laboratoryjnych i ich dydaktyczna efektywność. Materiały konferencyjne XV Konferencji „Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych”, AGH Kraków, 2007, pp.97-103.

70. Otremba Z.: Fizyka na starcie (podręcznik dla rozpoczynających studia na kierunkach technicznych). Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, 2007.

71. Pawletko R.: Wykorzystanie systemu ekspertowego do diagnozowania okrętowego silnika spalinowego. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No. 3, 2007, pp.363-372

72. Pawletko R.: Pozyskiwanie wiedzy dla potrzeb ekspertowego systemu diagnozowania okrętowego silnika spalinowego. Diagnostyka, Nr 3 (43), 2007, pp.49-54.

73. Pawletko R.: Pozyskiwanie wiedzy z baz danych dla potrzeb okrętowego silnika spalinowego. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.221-226.

74. Podoski T.: Założenia i cele nowej matury z fizyki a faktyczne umiejętności studentów pierwszego roku. Materiały konferencyjne XV Konferencji „Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych”, AGH Kraków, 2007, pp.231-234.

75. Podsiadło A.: Projektowanie siłowni okrętowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa operatora. Materiały XXIII Sympozjonu PKM. Rzeszów – Przemyśl, Tom I, 2007, pp.157-171.

76. Podsiadło A., Tarełko W.: Reprezentacja wiedzy w komputerowo wspomaganym systemie identyfikacji obszaru zagrożenia dla operatora w siłowni okrętowej. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn. Z. 1 (149), 2007.

77. Powierża Z., Wojciechowska B.: Experimental verification of movement of object subjected to underwater noncontact explosion. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 1, 2007, pp.320-331.

78. Powierża Z., Wojciechowska B.: On a certain untypical case of the Power station damage and not only. Journal of Polish CIMAC, part I, 2007, pp.407-414.

79. Rosłanowski J.: Making use of strantong the engine to determine the moment of intertia of a ship propulsion system. Journal of Polish CIMAC, Vol.2, No. 1, 2007, pp.245-250.

80. Rudzki K.: Modelowanie układu napędowego żaglowca. IV Ogólnopolska Konferencja Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim, 2007, pp.85-88.

81. Rudzki K., Tarełko W.: Identification of models for multicriterial optimization of sailing vessel driving systems. Journal of Polish CIMAC, Vol.2, No. 1, 2007, pp.85-88.

82. Shybanov E. B., Lee M. E., Martynov O. V., Freda W., Hapter R., Shpak N. O.: Investigation of Spectral-angular Scattering Properties of Southern Baltic Water. Proceedings of the “Current Problems in Optics of Natural Water”, Nizhny Novogrod, 2007, pp.51-55.

83. Shybanov E.B., Martynov O.V., Król T., Freda W., Hapter R.: Scattering functions of Southern Baltic Sea waters. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp.90-95.

84. Skoblik R., Starosta R., Dyl T.: Wpływ Fazy Al2O3 na wybrane własności powłok kompozytowych Ni-Al2O3 po obróbce plastycznej. V Konferencja Naukowa MECHANIKA, 2007, wyd. na CD.

85. Starosta R., Labuda W., Dyl T.: Wstępna ocena technologii nagniatania czopów wałów pomp odśrodkowych. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.235-240.

86. Starosta R., Skoblik R., Dyl T.: The influence of plastic working on the selection properties of the nickel – aluminium alloy coatings. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No.2, 2007, pp.441-448.

87. Stelmaszewski A.: Discrimination of petroleum fluorescence spectra. Luminescence, 22, 2007, pp.594-595.

88. Stelmaszewski A.: Application of fluorescence for determination of petroleum content in water. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing, Vol. V, 2007, pp.29-32.

89. Stelmaszewski A., Toczek H.: Preliminary studies of optical properties of oil-water emulsion particles. Physicochemical problems of natural waters ecology, Gdynia Maritime University Publishing. Vol. V, 2007, pp.33-35.

90. Szwabowicz M., Pietraszkiewicz W.: Determination of the midsurface of a deformed shell from prescribed fields of surface strains and bendings. Int. J. of Solids & Structures, 44, 18-19, 2007, pp.6163-6172.

91. Szwabowicz M.: Isometric deformations and how to use them in the analysis of thin shells. Proceedings of Special Workshop – Advanced Numerical Analysis of Shell-like Structures held in Zagreb, 2007.

92. Szwabowicz M., Tham Boi Chau, Cao Duc Thiep: MATLAB implementation of the boundary conditions for linear problem of thin shells. CMS’07, Computer Methods and Systems Kraków, 2007, pp.243-246.

93. Szwabowicz M., Tham Boi Chau, Cao Duc Thiep: Application of symbolic computational methods In MATSHELL – a MATLAB package for computing thin shells. CMS’07, Computer Methods and Systems Kraków, 2007, pp.231-236.

94. Tarełko W.: Modelling of decision-making process relating to design for operational or maintenance properties of complex technical items. Proceedings of ISSAT International Conference on Modeling of Complex Systems and Environments MCSE 2007, pp.1-5.

95. Tarełko W.: Przegląd i analiza zabezpieczeń przeciwdziałających luzowaniu się połączeń śrubowych. Materiały XXIII Sympozjonu Podstaw Konstrukcji Maszyn, Tom II, 2007, pp.90-121.

96. Tarełko W.: Analysis of self-loosening mechanisms for preload bolted joints. Proceedings of the 12th International Conference on Problems of Material Engineering, Mechanics and Design, 2007, pp.287-293.

97. Tarełko W., Kowalski J., Nowaliński S.: Application of radiosity method to modelling cylinder liner thermal state of marine engines. Machine Dynamic Problems, Vol. 30, No. 4, 2007, pp.347-356.

98. Tomczak L.: The latest developments of 3D visualization in marine engine room simulators. ICERS8 International Conference on Engine Room Simulators, Manila, Filipiny, 2007.

99. Wierzcholski K.: Boundary conditions on the bio cell surfaces for nano-lubrication of micro-bearings. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No.3, 2007, pp.603-610.

100. Wierzcholski K.: Boundary problem of human joints. XII International Conference-System Modelling and Control SMC, Zakopane 2007, wyd. na CD.

101. Wierzcholski K.: Hydrodynamic pressure in human hip joint. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No.2, 2007, pp.545-552.

102. Wierzcholski K.: Tpибoлoгия клeтoк хpящa в биopeaктope. Russian Journal of Biomechanics. Vol.11, No.2, Perm 2007, pp.50-64.

103. Wierzcholski K., Miszczak A.: Flow on the bio cell surfaces as an element of microbearing tribology. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No.2, 2007, pp.553-560.

104. Wierzcholski K., Miszczak A.: Friction on the bio cell surfaces as a contribution in microbearing tribology. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.14, No.4, 2007, pp.515-522.

105. Wierzcholski K., Miszczak A.: Hydrodynamic pressure and capacity in spherical human hip joint caused by rotation. Tribologia, 3 (213), 2007, pp.379-387.

106. Wierzcholski K., Miszczak A.: Metody badań tribologicznych parametrów w inteligentnych bioreaktorach. Tribologia, 3 (213), 2007, pp.355-368.

107. Wierzcholski K., Miszczak A.: Modele niestacjonarnego smarowania stawów człowieka z odkształcalną chrząstką w polu magnetycznym przy wspomaganej komputerowo optymalizacji hodowli tkanek kostnych w bioreaktorze. Tom III. Elementy mikro- i nanotribologi w aspekcie przepływów cieczy biologicznych w warstwie przyściennej. Monografia. Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej, Gdynia 2007.

108. Wierzcholski K., Miszczak A.: Numerical determination of friction forces in unsteady loaded biobearings. Tribologia, 1 (211), 2007, pp.247-258.

109. Wierzcholski K., Miszczak A.: Numerical determination of friction coefficient occurring in unsteady human joints. Tribologia, 1 (211), 2007, pp.235-245.

110. Wierzcholski K., Miszczak A.: Pressure and capacity Distributions in deformable spherical slide bearing gaps. Journal of Polish CIMAC, Vol.??, 2007, pp.503-509.

111. Wierzcholski K., Miszczak A.: Projekt wyznaczania tribologicznych parametrów komórek chrząstki stawowej w inteligentnych bioreaktorach. Tribologia, 3 (213), 2007, pp.339-353.

112. Wierzcholski K., Miszczak A.: Squeezing pressure in spherical human hip joint. Tribologia, 3 (213), 2007, pp.369-378.

113. Witkowski K.: Researches of possibilities of lowering the toxicity of ship diesel engine exhaust gasses by charging the chosen control parameters. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol.14, No.4, 2007.

114. Witkowski K.: Wybrane aspekty prawne i techniczne związane z ograniczeniem emisji spalin przez okrętowe silniki tłokowe. XXVIII Sympozjum Siłowni Okrętowych SYMPSO 2007, pp.??

115. Wojciechowska B.: Underwater shock wave – empirical relation. Journal of Kones Powertrain and Transport. Vol. 14, No.1, 2007, pp.311-320.

116. Ziegler B., Miszczak A.: Acoustic Emission as a Friction Force Indicator after Test Stand Experiments. Journal of Kones, Powertrein and Transport, Vol. 14, No.2, 2007, pp.579-586.

117. Ziegler B., Schwalbe H.-J., Miszczak A.: Nachweis des Reibzustandes in Gleitlagern mit Hilfe der Schallemission. Kolloquium Schallemission 2007, DGZfP – Berichtsband BB 105 –D, Vortrag 17, 2007, pp.1-9.

 

Cofnij