Dzisiaj jest środa, 28 czerwca 2017 roku.

2008

1. Mazurek A., Pogorzelski S., Boniewicz-Szmyt K.: Evolution of natural sea surface film structure as a tool for organic matter dynamics tracing. Journal of Marine Systems 74, 2008, pp. 52-64.

2.Boniewicz-Szmyt K., Pogorzelski S.J.: Crude oil derivatives on sea water: signatures of spreading dynamics. Journal of Marine Systems 74, 2008, pp. 41-51.

3. Otremba Z., Andrulewicz E.: Environmental Concerns Related to Existing and Planned Technical Installations in the Baltic Sea. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, No. 2, 2008, pp. 173-179.

4. Otremba Z.: Radiative Transfer with Reference to Alien Substances Detection in the Bulk of Sea. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, No. 175A, 2008, pp. 173-178.

5. Otremba Z., Łebkowski A., Końcewicz W.: Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Piochy. Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Koszalin – Kołobrzeg 2008 (Rozdział w monografii: Wstępna koncepcja jednostki pływającej do usuwania zanieczyszczeń w portach i wodach śródlądowych. pp. 265-273)

6. Andrulewicz E., Otremba Z.: Europejski kontekst bezpiecznego i efektywnego gospodarowania na morzu. Praca zbiorowa pod red. Stanisława Piochy. Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, Politechnika Koszalińska, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni, Koszalin – Kołobrzeg 2008 (Rozdział w monografii: Budowa Gazociągu Północnego (NORD STREAM) w kontekście ochrony środowiska morskiego. pp.275-283).

7. Krefft J., Hempel L.: The analysis of hazardous events during tankers operations. Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance (Zagadnienia Eksploatacji Maszyn), Vol. 43, No. 3 (155), 2008, pp.105-116.

8. Pawletko R.: Pozyskiwanie wiedzy z bazy danych dla potrzeb diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Diagnostyka, Nr 2 (46), 2008, pp.165-168.

9. Pawletko R.: Pozyskiwanie wiedzy dla potrzeb diagnozowania okrętowego silnika tłokowego. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, Warszawa 2008, pp.471-478.

10. Witkowski. K.: Znaczenie pomiaru masowego natężenia przepływu powietrza przez sprężarkę w diagnostyce układu doładowania silnika okrętowego. DIAGNOSTYKA, Nr 2 (46), 2008, pp.169-172.

11. Młynarczak A., Włodarski J.K.: Modelowanie zmian jakości olejów smarowych   użytkowanych w silnikach okrętowych. Tribologia, Nr 3, 2008, pp.125-136.

12. Giernalczyk M.: Analysis possibilities of the application of dual fuel engines as a main propulsion on LNG Gas Carriers. Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol.15, No.4, 2008, pp.147-155.

13. Giernalczyk M. , Górski Z.: Method for the Determination of energy demands for main propulsion, electric power and auxiliary boiler capacity for modern cruise liner by means of statistics. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie. Nr 14 (86), 2008, pp.9-13.

14. Tomczak L.: The new generation of engine room simulators with application of 3D visualization. Journal of Polish Cimac, Vol. 3, No. 2, 2008, pp. 173-181.

15. Kluj S.: The Implementation od Speech Synthesis in Engine Room Simulator Training, Proceedings of 11th International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Crete, 2008, pp.430-433.

16. Herdzik J.: Możliwości podwyższenia bezpieczeństwa współpracy statek-holownik w czasie pracy na holu. V Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS, Logistyka, Nr 2, 2008, wydanie na CD.

17. Herdzik J.: Parametry energetyczne zbiornikowców budowanych w okresie ostatnich 40 lat. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 3, 2008, pp.187-194.

18. Herdzik J: Parametry konstrukcyjno-eksploatacyjne zbiornikowców budowanych w okresie ostatnich 40 lat. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2008, pp.179-186.

19. Herdzik J.: Chosen problems of marine officer’s education. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej,  Nr 175A, 2008.

20. Herdzik J.: Dobór parametrów zestawu lin holowniczych w aspekcie bezpieczeństwa żeglugi. V Konferencja Naukowo-Techniczna LOGITRANS, Logistyka, Nr 2, 2008, wydanie na CD.

21. Górski Z., Cwilewicz R., Konopacki Ł., Kruk K,: Proposal of propulsion for liquefied natural gas tanker (LNG CARRIER) supplying terminal in Poland. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 2, 2008, pp.103-108.

22. Górski Z.: Budowa i działanie okrętowych urządzeń hydraulicznych. Construction and operation of marine hydraulic machinery. Podręcznik akademicki dwujęzyczny polsko/angielski. Trademark, Gdynia, 2008.

23. Ziegler B., Eichelbeck R., Schwalbe H.-J., Wierzcholski K., Miszczak A.: Benchmarking of tribology in sliding bearings by acoustic emission. Proceedings of The 28-th European Conference on Acoustic Emission Testing, Kraków 2008, pp.184-189.

24. Wierzcholski K.: Load carrying capacity of microbearings with parabolic journal. The 4th International Conference Mechatronic Systems and Materials. Białystok, Abstract book, 2008, pp. 175-176.

25. Wierzcholski K.: Topografia powierzchni komórek i ich warstwa wierzchnia. Mechanika w Medycynie, nr 9, 2008, pp.261-266.

26. Wierzcholski K.: Mikroskop AFM w pomiarach topografi i sił tarcia na smarowanej powierzchni. Mechanika w Medycynie, nr 9, 2008, pp.267-272.

27. Wierzcholski K.: Hydrodynamic pressure in micro- and biobearing gap. Russian Journal of Biomechanics. Perm, Vol.12, No.1 (40), 2008, pp.36-56.

28. Chizhik S.A., Trushko A.V., Wierzcholski K.: Structure and elastic properties of a cartilage at micro-and nanolevel. Russian Journal of Biomechanics. Perm, Vol.12, No.2 (40), 2008, pp.13-22.

29. Chizhik S.A., Trushko A.V., Wierzcholski K., Miszczak A.: The measurement of low friction forces in joint cartilage by the oscillating micro-tribometr. Tribologia, 2 (218), 2008, pp.91-97.

30. Chizhik S.A., Trushko A.V., Wierzcholski K., Miszczak A.: Theoretical study of  low friction forces in joint cartilage. Tribologia, 2 (218), 2008, pp.99-106.

31. Wierzcholski K.: Friction forces in microbearings gap with parabolic shapes. Tribologia, 4 (220), 2008, pp.195-202.

32. Wierzcholski K.: A new concept of the changes of memory capacity of fluid dynamics HDD micro-bearings. Tribologia, 4 (220), 2008, pp.267-273.

33. Wierzcholski K. Miszczak A.: Projekt mikro- i nanotribologicznych badań chondrocytów. Tribologia, 4 (220), 2008, pp.275-282.

34. Wierzcholski K. Miszczak A.: Projekt niekonwencjonalnego smarowania mikrołożysk ślizgowych. Tribologia, 4 (220), 2008, pp.283-290.

35. Wierzcholski K.: Friction forces measurements for slide bearing test stand in Maritime University Gdynia using the acoustic emission method. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.2, 2008, pp.571-577.

36. Wierzcholski K., Miszczak A.:  Scientific achievements obtained in the project MTKD-CT-2004-517226 in years 2005-2008. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.3, 2008, pp.543-549.

37. Wierzcholski K., Miszczak A.:  Own scientific highlights obtained in the field of bio and micro-bearings in years 2006-2008. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.3, 2008, pp.551-554.

38. Wierzcholski K.:  Enhancement of memory capacity in HDD micro- bearing with hyperbolic journals. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.3, 2008, pp.555-560.

39. Ziegler B., Wierzcholski K., Miszczak A.: Test stand in University of Applied Science Giessen for friction forces measurements in slide bearing using the acoustic emission method. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.3, 2008, pp.591-595.

40. Wierzcholski K., Miszczak A., Kosowski K.: Intelligent microbearings project with memory of stress-strain history. Journal of Kones Powertrain and Transport, Warsaw 2008, Vol.15, No.4, pp.583-589.

41. Wierzcholski K., Miszczak A.: The project of memory and genetic code simulations for joint lubrication. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.4, 2008, pp.591-596.

42. Wierzcholski K., Miszczak A.: Friction forces on the lubricated surfaces in micro and nano scale. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.4, 2008, pp.597-602.

43. Wierzcholski K., Miszczak A.: Friction forces measurements by the acoustic emission for slide bearing test stand in Uni. of Applied Science Giessen. Journal of Kones Powertrain and Transport, Vol.15, No.4, 2008, pp.627-633.

44. Wierzcholski K., Miszczak A.: Lubrication rheology and remodelling of human joints and micro-bearing. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No.2A, 2008, pp.99-105.

45. Wierzcholski K., Miszczak A.: Unsteady lubrication of deformed spherical human joints. Polish Journal of Environmental Studies, Vol.17, No.2A, 2008, pp.106-113.

46. Krasowski P.: Nośność płaskiego łożyska ślizgowego przy laminarnym niestacjonarnym smarowaniu.  MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Gliwice, Tom 5, nr 36, 2008, pp.201-206.

47. Krasowski P.: Pressure and capacity forces in slide journal plane bearing by laminar unsteady lubrication.  Journal of POLISH CIMAC, DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY, Vol.3 No. 2, 2008, pp.91 – 98.

48. Krasowski P.: Capacity forces in slide journal plane bearing by laminar unsteady lubrication. Journal of Kones Powertrain and transport. Vol.15 No. 3, 2008, pp. 245-252

49. Krasowski P.: Pressure in slide journal plane bearing by laminar unsteady oil flow. Computer Systems Aided Science And Engineering Work in Transport, Mechanics and Electrical Engineering. MONOGRAPH No 121, Technical University of Radom, Faculty of Transport, Radom 2008, pp.167-174.

50. Krasowski P.: Capacity force in slide journal plane bearing by laminar unsteady lubrication. Computer Systems Aided Science And Engineering Work In Transport, Mechanics And Electrical Engineering. MONOGRAPH No 122, Technical University of Radom, Faculty of Transport, Radom 2008, pp.313-320.

51. Krasowski P.: Pressure in slide journal bearing lubricated with micropolar oil. Computer Systems Aided Science And Engineering Work In Transport, Mechanics And Electrical Engineering. MONOGRAPH No 122, Technical University of Radom, Faculty of Transport, 2008, pp. 321-328.

52. Krasowski P.: Wyznaczanie charakterystyk układu liniowego przy rezonansie przejściowym.  MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, Tom 5, nr 36, 2008, pp.207-212.

53. Krasowski P.: Pressure in slide journal bearing lubricated oil with micropolar structure. Journal of POLISH CIMAC, DIAGNOSIS, RELIABILITY AND SAFETY, Vol.3 No. 2, 2008, pp.99-108.

54. Krasowski P.: Ciśnienie w poprzecznym łożysku ślizgowym smarowanym olejem mikropolarnym. TRIBOLOGIA, 2 (218), 2008, pp.341-354.

55. Szwabowicz M. L.: Pure strain deformations of surfaces.  Journal of Elasticity, Vol. 92, No 3, 2008, pp. 255-275.

56. Pietraszkiewicz W., Szwabowicz M. L., Vallée C.: Determination of the midsurface of a deformed shell from prescribed surface strains and bendings via the polar decomposition. International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 43, No 7, 2008, pp. 579-587.

57. Pietraszkiewicz W., Szwabowicz M. L., Vallée C.: On determining the deformed shell midsurface from prescribed surface strains and bendings. Proceedings of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdańsk, Poland, September 9-12, 2008, pp. 314-315.

58. Czajgucki J. Z.: The Actions of Modelling of Reliability Relations Concerning the Design of Complex Technical Systems. Proceedings of the  6th International Seminar and Workshop EDIProD ‘2008 on Design Methods for Industrial Practice, 10 – 12 September , Jurata. Gdynia-Zielona Góra 2008, pp.77-82.

59. Czajgucki J. Z.: Modelowanie relacji niezawodnościowych w odniesieniu do systemów technicznych, antropotechnicznych i socjoekotechnicznych. Materiały XII Szkoły Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata, 12-16 maja 2008, pp.231-236.

60. Kamiński P., Tarełko W.: Zastosowanie metody AHP w hierarchizacji zadań eksploatacyjnych realizowanych w siłowni okrętowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria AUTOMATYKA, Z. 150, 2008, pp.149-157.

61. Kamiński P., Tarełko W.: Prototyp komputerowo wspomaganego systemu przydziału zadań eksploatacyjnych realizowanych w siłowni okrętowej. Przegląd Mechaniczny, nr 3, 2008, pp.30-34.

62. Kamiński P., Tarełko W.: Management of assignment of operational tasks realized in ship power plant. Polish Maritime Research. Vol. 15, No 1(56), 2008, pp.42-52.

63. Kowalski J.: The artificial neural network: a tool for NOx emission estimation from marine engine. Journal of Polish CIMAC. Vol. 3, No 2, 2008, pp.83 – 90.

64. Kowalski J.: The NOx emission estimation by the artificial neural network: the analyze. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 15. No 2. 2008. pp. 225 – 232.

65. Kowalski J.: The NOx emission estimation by the artificial neural network: the results. Journal of Kones Powertrain and Transportation. Vol. 15. No 4. 2008. pp. 269 – 276.

66. Łukaszewski. K.: Eksploatacyjne badania niezawodności wymienników ciepła wspomagane komputerowo. XII Szkoła Komputerowego Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji, Jurata 2008, pp.225-230.

67. Mielewczyk A.: A discrete model of the plateheat Exchange. Polish Maritime Research. Vol. 15, No. 2 (57), 2008, pp.42-52.

68. Brandowski A., Frąckowiak W., Nguyen H., Podsiadło A.: Subjective propulsion risk of a seagoing ship estimation. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference – ESREL 2008, Valencia, Spain, Vol. 4, 2008, pp.3331-3335.

69. Podsiadło A., Tarełko W.: Design of the ship power plant the operator’s safety. Proceedings of the European Safety and Reliability Conference – ESREL 2008. Valencia, Spain, Vol. 4. pp.3289-3294.

70. Tarełko W.: Modelling of Decision-Making Process Relating to Design for Maintainability of Complex Technical Items. Proceedings of the ASME Engineering Systems Design and Analysis Conference – ESDA 2008. Haifa, Israel, pp.1-8.

71. Podsiadło A., Tarełko W.: Method of Design for Operator’s Safety of Complex Technical Systems. Proceedings of the 2008 International Symposium on Safety Science and Technology – 2008 ISSST. Beijing, China, Progress in Safety Science and Technology. Science Press China. Vol. VII – Part A. pp.568-573.

72. Charchalis A.: Diagnostics of Vessel Power Plants. “Diagnostyka” Nr 4 (48), 2008, pp.133-137.

73. Rosłanowski J.: Aggregation of enter variables in beuron model power required for the seagoing vessel by means of dimensional analysis. Journal of Polish CIMAC. Vol. 3, Nr 1, 2008, pp.151-156.

74. Starosta R.: Testing of regenerative thermal spraying Ni-Al alloy coatings. Journal of Polish CIMAC. Vol. 3, Nr 2, 2008, pp.155-161.

75. Dyl T., Starosta R., Skoblik R.: Wpływ odkształcenia na parametry stereometryczne powłok z faz międzymetalicznych NiAl i Ni3Al. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Nowe Technologie i Osiągnięcia w Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, 2008, pp.81-84.

76. Dyl T., Starosta R.: Badanie wpływu wielkości odkształcenia plastycznego na wybrane właściwości powłok niklowo-aluminiowych. Obróbka plastyczna metali. Tom XIX, 2008, pp.37-43.

77. Dyl T., Straosta R.: The influence of treatment parameters on the quality of MMC coatings surfaces applied to recondition parts of machinery. Journal of Polish CIMAC, Vol.3, Nr 2, pp.39-47.

78. Dyl T., Starosta R.  Skoblik R.: Obróbka wykańczająca powłok MMC w aspekcie umocnienia i zmniejszenia chropowatości powierzchni. Kompozyty, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, Nr 2, 2008, pp.147-151.

79. Starosta R.: Badania potencjodynamiczne natryskiwanych płomieniowo kompozytowych powłok dyspersyjnych z osnową niklową. Kompozyty, Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Materiałów Kompozytowych, nr 2, 2008, pp.195-200.

80. Charchalis A., Kreftt J.: Main dimentions selection methodology of the container vessels in a preliminary stage. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2008, pp. 89-97.

81. Charchalis A., Kreftt J.: Development trends in contemporary container vessels designs. Journals of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No. 4, 2008, pp.99-107.

82. Dudzik K., Czechowski M.: Własności złączy stopu AlZn5Mg1 zgrzewanych tarciowo nową technologią FSW. Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol. 15, No. 3, 2008, pp. 115-120

83. Molenda J., Barylski A.: Wstępna ocena wpływu niektórych parametrów docierania na wzrost temperatury elementów układu wykonawczego docierarki jednotarczowej. Journal of KONES Powertrain and Transport. Vol 15, Nr 2, 2008, pp.339-345

84. Labuda W., Starosta R., Dyl T.: Ocena wpływu parametrów nagniatania na umocnienie warstwy wierzchniej i zmianę chropowatości powierzchni stali X5CrNi1810. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, Nr 3, 2008, pp.259-267.

85. Kończewicz W., Daszyk A., Smoleńska H.: Wpływ korozji gazowej na stan przylgni zaworów wylotowych silnika okrętowego. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.15, Nr 4, 2008, pp.245-253.

86. Kończewicz W., Smoleńska H.: Badania odporności zaworów wylotowych silnika okrętowego w komorze modelowej. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, Nr 4, 2008, pp.256-262.

87. Spera J., Załoga H., Kończewicz W.: Rozwój współczesnego symulatora żeglarstwa. Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria, 2008.

88. Kończewicz W., Spera J., Załoga H.: Współczesny symulator żeglarstwa. Wady. Zalety. Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria.

89. Dyl T., Skoblik R., Starosta R.: Ceramic Dispersion Effect on Composite Coating Properties After Plastic Working. (MMS 2008), pp.259-260.

90. Daszyk A., Kończewicz W., Ciecierski J.: Ochrona środowiska morskiego poprzez zastosowanie pomocniczego napędu wiatrowego na jednostkach pływających. Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim, Pogoria, 2008.

91. Charchalis A.: Diagnosing ship propulsion by vibration measurement for. Rozdział w monografii, 2008, pp.545 – 554.

92. Skoblik R., Starosta R., Dyl T.: The influence of dispersion phase on composite coating properties after cold working. DEVELOPMENTS IN MECHANICAL ENGINEERING. Rozdział w monografii. Vol. 2. Part III, 2008, pp.119-125.

93. Cicholska M., Czechowski M.: Materiałoznawstwo okrętowe. Wyd. AM w Gdyni, 2008.

94. Starosta R., Dyl T.: Obróbka powierzchniowa, Wydawnictwo AM w Gdyni, 2008.

 

Zgłoszenia patentowe

 

95. Przybyłowski P., Gębala S., Radomska W.: Zgłoszenie patentowe (P385087) na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji ilościowej etanolu w biopaliwie do silników o zapłonie iskrowym”, 2008

96. Gębala S., Przybyłowski P., Radomska W.: Zgłoszenie patentowe (P385088) na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji ilościowej estrów metylowych oleju rzepakowego (FAME) w oleju napędowym z biododatkami”, 2008

97. Gębala S., Przybyłowski P., 2008. Zgłoszenie patentowe (P386031) na wynalazek pt. „Sposób identyfikacji odmian miodu”, 2008

 

Cofnij