Dzisiaj jest środa, 26 lipca 2017 roku.

Plan zajęć

Edycja internetowa jest wersją dodatkową (pomocniczą) planu, jego wydanie główne (prawnie obowiązujące) znajduje się w gablotach Wydziału Mechanicznego.


Harmonogram sesji egzaminacyjnej: | studia stacjonarne || studia niestacjonarne |

  • Stacjonarne I stopnia
  • Stacjonarne II stopnia
  • Niestacjonarne I stopnia
  • Niestacjonarne II stopnia
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
DOC
PDF
1 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (ESOiOO, IEI, TRUOiP, IP)
20.03.2017 8:27
2 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (ESOiOO, IEI, TRUOiP, IP)
06.03.2017 9:48
3 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych,
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
18.01.2017 11:14
3 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji
18.01.2017 11:14
4 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych,
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
31.03.2017 13:09
4 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

WORD

PDF
(brak naboru)

Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
DOC
PDF
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2

WORD

PDF
(brak naboru)
2 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2

WORD

PDF
(brak naboru)
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 2 – rekrutacja czerwiec)
10.04.2017 8:20
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 1 – rekrutacja luty)
24.02.2017 11:45
2 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

WORD

PDF
(brak naboru)
1 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

WORD

PDF
(brak naboru)
2 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

WORD

PDF
(brak naboru)

Harmonogram zajęć:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH IEI TRUOiP oraz IP: WORD | PDF
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ESOiO oraz ESO2: WORD | PDF
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
DOC
PDF
1 rok
Mechanika i Budowa Maszyn (IEI, TRUOiP, IP)
05.06.2017 9:28
2 rok
05.06.2017 9:28
3 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

WORD

PDF
(brak naboru)
4 rok

WORD

PDF
(brak naboru)
3 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych
17.05.2017 13:16
4 rok
03.11.2016 13:29
3 rok
Inżynieria Produkcji
17.05.2017 13:17
4 rok
03.11.2016 13:29
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych
1 sesja
05.10.2016 11:40
1 rok
2 sesja
21.02.2017 14:19
2 rok
1 sesja
17.01.2017 12:04
2 rok
2 sesja
05.06.2017 8:43
3 rok
1 sesja
09.11.2016 9:29
3 rok
2 sesja
05.06.2017 9:25
4 rok
1 sesja
02.11.2016 9:39
4 rok
2 sesja

WORD

PDF
(w przygotowaniu)

Harmonogram zajęć:
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH IEI TRUOiP oraz IP: WORD | PDF
HARMONOGRAM ZAJĘĆ DLA STUDIÓW NIESTACJONARNYCH ESOiO oraz ESO2: WORD | PDF
Plany:
ROK
KIERUNEK / SPECJALNOŚĆ
PLIKI Z PLANEM
Z DNIA
DOC
PDF
1 rok
Inżynieria Eksploatacji Instalacji

WORD

PDF
(brak naboru)
2 rok

WORD

PDF
(brak naboru)
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 2 – rekrutacja czerwiec)
10.04.2017 8:20
1 rok
Technologia Remontu Urządzeń Okrętowych i Portowych (sem. 1 – rekrutacja luty)
09.03.2017 7:59
2 rok
Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych

WORD

PDF
(w przygotowaniu)
1 rok
Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2
1 sesja

WORD

PDF
(w przygotowaniu)
1 rok
2 sesja

WORD

PDF
(w przygotowaniu)
2 rok
1 sesja

WORD

PDF
(praktyka morska)
2 rok
2 sesja
20.03.2017 7:57

* KONSULTACJE – Zajęcia odbywają się w formie konsultacji, tzn. bez planu zajęć.


Aby móc otwierać pliki PDF potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader